Пролетно дърво

Колаборация с Цветана Недева от www.kinderlist.tumblr.com

Идея и конструиране: Цветана Недева

Илюстрации и оформлвние: Гергана Боева

Всики права запазени!